אני אוהב אותך, כל יום מחדש.

בחורה עם מחשב נייד
הזמן רץ עוד יום חלף עבר, ושוב מרוב עיסוקים, שכחנו לומר, משפט כל כך חשוב למרות שהוא החשוב ביותר שמידי יום חשוב שנאמר, אני אוהב אותך מידי יום, וכל יום מחדש. תודות לך אני מבקש לחיות לעד.
 

לאהוב מידי יום מחדש, לראותך עם מבטך האוהב, מידי יום ולאהוב אותך יותר מאתמול, תוך שאני יודע שזו האמת שלי שבא אני חיי, ואין אמת וטובה מזו, ושהיא האמת ששווה כל שניה לחיות, ולאהוב מידי יום מחדש.
להתרגש מידי יום מחדש, ולדעת שאתה האשיר ביותר שיש בעולם.
אבל האם אתה יודע לומר לה זאת, מידי יום? וכל יום מחדש? או שאתה שוכח לומר זאת,כי לך, זה משהו שהוא ממש מובן,  אבל אלו שאוהבים אותך אוהבים וצריכים לשמוע את המשפט הזה, שלעולם לא נמאס לשמוע אותו,
אני אוהב אותך מידי יום, וכל יום מחדש.
תודה שנכנסת לחיי, תודות לך,
אני מבקש לחיות לעד.