אימוץ ילדים

אימוץ ילדים

אימוץ ילדים

דיני האימוץ מגלמים גם ענייני פרוצדורה, אך בעיקר דינים שהם ברומו של העולם, בשל עיסוקם הרגיש. אין ספק כי במסגרת תחום דיני המשפחה, דיני אימוץ ילדים הם מהתחומים המורכבים, הרגישים ובוודאי שגם המספקים ביותר.

מיד ייאמר, כי דיני אימוץ ילדים עוסקים בנושא אחד בלבד: באופן שבו ילד שהוכרז כקטין בר אימוץ, עובר ממשפחתו הביולוגית למשפחה מאמצת, בין אם בתחומי מדינת ישראל ובין אם מדובר באימוץ בין ארצי וכל זאת – בניצוחו ובפיקוחו של בית המשפט לענייני משפחה.

תחום האימוץ מעלה שאלות רבות מתחום המשפט, כמו – כיצד מאמצים בישראל, לרבות כיצד נערך אימוץ ילדים יתומים בישראל ומה הדין לגבי אם המבקשת לשלוח את ילדיה לאימוץ, מהו אימוץ בין ארצי ועוד שאלות רבות, אשר כולן יידונו במסגרת המאמר שלהלן, אשר בו נבקש לפרוס יריעה רחבה ככל הניתן על תחום האימוץ.

לקריאת המאמר המלא באתר של עו”ד חגית הלוי – לחצו כאן.