אילן ירון – מכירת זכות במקרקעין

בחורה עם מחשב נייד

לפי החוק בישראל, מקרקעין מוגדרים כדברים שמחוברים לקרקע בדרך קבע, כמו בתים ובניינים.
אילן ירון מציין כי :"בחוק, מוגדת זכות במקרקעין כבעלות, חכירה העולה על 25 שנים, בין שבדין ובבין שביושר, היתר להשתמש במקרקעין שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור (לעניין הרשאה במקרקעי ישראל – אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מ- 25 שנים)" – לחצו כאן לקריאת הפוסט המלא של אילן ירון

אילן ירון על מיסוי מקרקעין