איך להתגרש ולהישאר חברים

בחורה עם מחשב נייד

מי שיוצא למלחמת גירושין, כדאי לו לחפור מראש שני קברים. אין זה משנה מי יזם את הגירושין. כמו שאומרים הפסיכולוגים: "בכל עוזב יש קצת נעזב". לא כדאי להוסיף לכאבי הפרידה גם חיסרון כיס נכבד ואת עינויי הדין והסחבת שמאפיינים את מערכת המשפט. תמיד עדיף לסיים את חיי הנישואין באופן ידידותי, או לכל הפחות קורקטי, ללא מאבקים משפטיים. הדרך היחידה לסיים "בטוב" היא להגיע להסכם גירושין. אך בכך לא די. הסכם הגירושין צריך להיות יעיל, שאם לא כן הוא לא ישיג את מטרתו, ובחלוף הזמן בני הזוג יאלצו בכל זאת להתדיין בבית המשפט. כך למשל יהיה אם ההסכם לא ישכיל לכסות את כל הנושאים הטעונים הכרעה, או שיוכנסו אליו סעיפים שאינם בהתאם לדין. אז איך עושים את זה נכון – איך חותמים על הסכם גירושין ללא מלחמות?

כל הסכם גירושין צריך להסדיר ארבעה נושאים מהותיים: הראשון הוא סידור הגט, אשר שם קץ לנישואין. השני הוא עניין מזונות הילדים המשותפים. השלישי אף הוא נוגע לילדים – והוא דן בהסדרי המשמורת והביקורים. הרביעי והאחרון עוסק ברכוש אשר צברו הבעל והאישה במהלך הנישואין, ובאופן חלוקתו ביניהם לעת פירוד. ישנם שני נושאים נוספים, אשר לרוב נהוג לוותר עליהם במסגרת הסכם גירושין. מחד מדובר במזונותיה של האישה, ומאידך בסכום הרשום בשטר הכתובה אשר מסר לה הבעל בעת חופתם.       להלן אתייחס לארבעת הנושאים הללו כסדרם.

סידור הגט – יהודים במדינת ישראל אינם יכולים להתגרש בטקס אזרחי. אף אם נישאו זל"ז בטקס אזרחי בחו"ל, עדיין יהודים מחויבים על פי החוק לבצע הליך גירושין אך ורק על פי הפרוצדורה הדתית של סידור גט, וזאת בבית הדין הרבני.

מניסיוני, בימינו היד קלה מידי על "הדק הגירושין". רבים הזוגות שמתפייסים למרות הכול וחוזרים לחיות יחד. אחרים אמנם אינם חוזרים זה לזרועות זו, אך לאמיתו של דבר רבים מתחרטים בסופו של דבר על פירוק המשפחה, שלעתים איננו הפיך, לאחר שאחד מהם כבר נישא לאחר. עצתי לכם – אם אינכם משוכנעים בוודאות מוחלטת שהכד סדוק, ואין שום סיכוי לקשר הזה, לכו בדרך ביניים. הוסיפו להסכם פרק שקובע שתחילה תתקיים תקופת ניסיון: ניסיון של פרידה, או ניסיון של שלום בית, או תקופה של טיפול זוגי או משפחתי. מומלץ להסכים מראש על אורך אותו פרק זמן. לא התקררתם מהכעסים בתום התקופה? כבר יש לכם הסכם גירושין, אש האהבה ניצתה מחדש? שימו את ההסכם במגירה ושכחו ממנו.

טיפ חשוב:  אל לכם לנסות להעניש ע"י קנס כספי את בן הזוג במקרה שיסרב לקיים את ההסכם ולהתגרש. הסיבה לכך הינה שעל פי ההלכה הדתית, שחלה במדינתנו הנאורה, גט שניתן בכפייה, עקב חשש מקנס או פיצוי, וככלל שלא מרצונו החופשי של בן הזוג, קרוי "גט מעושה", ואין לו תוקף. אם תטילו סנקציות על סרבן הגט, בסופו של יום תצטרכו גט חדש, וסרבן הגט עלול לדרוש פתאום שינויים לטובתו בהסכם הגירושין כתנאי להסכמתו להתגרש. זוהי דרך כמעט וודאית להגיע לתביעות במקום להסכם.

מזונות עבור הילדיםהשופטים והשופטות אשר יושבים לדין בבתי המשפט הם אנשים זרים. הם אינם מכירים אתכם. למה לכם שאדם זר ייקבע בשבילכם כמה יקבלו ילדיכם? השופטים עלולים ללכת שבי אחר מצגים כוזבים של אחד מבעלי הדין.  כך למשל – אם האם מגדילה באופן פיקטיבי מבעוד מועד לפני הגשת התביעה את ההוצאות שהיא משלמת עבור הילדים – עלולים להיפסק מזונות מוגזמים. ולהיפך – אם האב יקטין באופן מלאכותי את הכנסותיו בשנה שלפני הליכי הגירושין, עלולים להיפסק מזונות בלתי מספיקים, שאינם הולמים את רמת החיים האמתית של המשפחה. אחד מכם עלול להיפגע מזה, ואין לדעת מראש מי מכם. לכל הדעות, עדיף שאתם בעצמכם תקבעו את המזונות, ובסופו של דבר שניכם תהיו מעט לא מרוצים, שזהו סימן ההיכר המובהק של הסכם טוב וצודק.

כיצד תעשו זאת?  טלו את דפי חשבון הבנק ואת דפי הפירוט של כרטיסי האשראי, ולמדו לדעת כמה באמת אתם מוציאים עבור הילדים מידי חודש. ישנן הוצאות ספציפיות של הילדים, כדוגמת חוגים או גן ילדים. בנוסף, הפסיקה קבעה כי חלקם של הילדים בשכר הדירה ובהוצאות החזקת הבית (לרבות ארנונה, מים, טלפון, גז, חשמל, וכו') תלוי במספר הילדים. החלק של ילד אחד הינו שליש. חלקם של שני ילדים  הוא בשיעור ארבעים אחוז, ואילו חלקם של שלושה ילדים מגיע לחמישים אחוז.

החזקת הילדים והסדרי ראייתם עליכם לקבל החלטה אם לחלק את המשמורת ביניכם, לפי הדוקטרינה של אחריות הורית משותפת, או להעניק את החזקת הילדים רק לאחד מכם. אם אחד מכם אינו מסוגל לשמש משמורן בהיקף מלא בשל תנאי עבודתו או חייו, אל תכפו זאת על הילדים ותהפכו אותם לילדי מפתח. טיפ חשוב: אם תבחרו במשמורת משותפת, התכוננו מראש לכך ששני ההורים יהיו חייבים להתגורר בסמוך לבתי הספר ולגנים של הילדים, ופירוש הדבר הוא שתתגוררו גם זה בקרבת זה! לא לכל אחד מתאים לגור בשכנות לגרוש/ה, ולהיתקל בהם ובבני זוגם החדשים, ולילדים זה קשה אף יותר.

היזהרו מנקיטת קיצור בחלק של הסדרי הביקורים. אם לא תפרטו באופן מלא את הסדרי הראייה בחגים ובחופשות, סופכם שתריבו עליהם, ותתגלגלו לבית המשפט. איך עושים זאת? מכניסים להסכם רשימה מסודרת של כל החופשות הרשמיות, ומחלקים אותן בשווה בין האם והאב. למשל: ראש השנה אצל אימא, יום כיפור אצל אבא, ערב סוכות אצל אימא, שמחת תורה אצל אבא, וכן הלאה. בשנה שלאחר מכן יוחל סדר הפוך, ראש השנה עם אבא, וכו'. לטובת הילדים, כדאי שהם יאכלו שנה אחת  גפילטעפיש ובשנה שאחריה חריימה, וייהנו גם מהמשפחה של אימא וגם מהמשפחה של אבא.

חלוקת רכושעל מנת למנוע משפטים בעתיד, בהסכם גירושין נהוג לכלול סעיף שבו הצדדים מתחייבים לא לתבוע האחד את האחר בעתיד. אסור בשום אופן לחתום על הסכם גירושין מבלי שיש לכם מידע מלא ומעודכן על הנכסים שצבר בן-הזוג. אם תחתמו על הסכם גירושין על סמך מידע חלקי או חסר, ובהמשך תלמדו לדעת שהיו לבן-הזוג נכסים נוספים, לא תוכלו לתבוע את חלקכם, ותאבדו את זכויותיכם. הדרך הנכונה היא להמציא זה לזה דפי חשבון בנק ואישורי יתרות עדכניים. אפשר גם לתת זה לזה ייפוי-כוח, כך שכל אחד יוכל לבדוק בעצמו אילו כספים צבר השני. טיפ: אפשר להוסיף להסכם תנאי שמעניש בן-זוג שמרמה את משנהו במהלך המו"מ, ומסתיר ממנו נכסים. אפשר למשל לקבוע שאם יתגלו בעתיד נכסים שהוסתרו, אזי הצד המרומה יקבל לא רק מחצית מהם, אלא יותר- למשל שלושה-רבעים.      

אישור ההסכםהסכם גירושין יש להגיש לאישור ביהמ"ש כדי שיינתן לו תוקף של פסק-דין, אחרת אין להסכם תוקף משפטי בכלל. לאחר שהגעתם להסכמה בכל הנושאים שפורטו לעיל, כדאי לכם לפנות אל עו"ד העוסק בדיני משפחה, על מנת שינסח את ההסכם בצורה נכונה משפטית. עו"ד העוסק בתחום יידע להוסיף להסכם את הדקויות המשפטיות, שימנעו מכם להגיע בכל זאת לערכאות. לדוגמא: דמי מזונות מצמידים למדד המחירים לצרכן רבעונית, קרי אחת לשלושה חודשים, ללא הפרשי הצמדה למפרע – למעשה שני מדדים אינם נחשבים, והשלישי כן. או למשל: מגיעים לילדים מזונות לתקופת השירות בצבא. חיילים בשירות חובה זכאים למזונות בשיעור שליש מהמזונות שקיבלו עד גיל 18.

לאחר אישור ההסכם נותר לכם רק לפנות לבית הדין הרבני – להתגרש, ולהישאר חברים. בהצלחה! 

עו"ד אודליה אלטמן
אודליה אלטמן, עורכת דין ובעלת משרד עצמאי כ-28 שנה. עו"ד אודליה אלטמן עוסקת בדיני משפחה, כגירושין וירושה: צוואות, הסכמי ממון, מזונות, משמורת, חלוקת רכוש, אבהות, ידועים בציבור, פונדקאות ועוד. בנוסף לעבודתה משתתפת אודליה אלטמן כדרך קבע בתוכניות הטלויזיה והרדיו השונות ומשתפת את קהל הצופים והמאזינים בסוגיות מתחומי עבודתה.