אחריותו של יזם לתיקון אריחים שנופלים מהקיר החיצוני של הבניין:

בחורה עם מחשב נייד
לפי חוק המכר דירות – היזם מחויב לתקן ליקויים שהתגלו במהלך תקופת הבדק, וכן ליקויים שהתגלו בתקופת האחריות אם בעלי הדירות הצליחו להוכיח כי הם נגרמו באשמתו.
אחריות זו של היזם חלה גם ביחס לליקויים אשר מתגלים ברכוש המשותף; ליקויים שהעבודות לתיקונם בדרך כלל יקרות ומורכבות יותר מאלו שמבוצעות בדירות.
נפילה של אריחים היא דוגמה מובהקת לכף – ליקוי שנוצר ברכוש המשותף ושתיקונו יקר ומורכב. לא פעם הליקויים הללו מופיעים שנים רבות לאחר המסירה, כאשר תקופות האחריות והבדק הסתיימו.
יחד עם זאת, אחריותו של הקבלן לא תמה עם סיומן של תקופות האחריות והבדק, ואף לא בחלוף 7 שנים (המועד הרשמי לכאורה להתיישנות תביעות), כך שהיזם מחויב לתיקון ליקויים 12 שנים לאחר המסירה.
לפרטים נוספים כנסו למאמר הבא: