אחד (או אחת) מי יודע?

ומה לדעתכם היו עושים יוכבד ועמרם אילו היה בידיהם לבחור את מין היילוד בימים ההם של גזרות פרעה ולפני הולדת משה?… פוסט ברוח ההגדה של פסח, ושיהיה חג שמח 🙂

ובימים ההם, והיה יוסף יושב בגושן, והוא שר בלי תיק ומקורב לפרעה המלך. ויהי הרעב כבד בכנען, וירדו בני ישראל מצרימה, ויבואו אל יוסף אחיהם, ויאמרו לו הא לחמא עניא, ויבקשו כי יושיעון. וידאג יוסף לקצבתם, והיה פרעה המלך חולם בהקיץ, וירבו בני ישראל ויתעשרו ויתעצמו.

ויהי בבוקר יום אחד, ותשכים יוכבד לבית הלוי, אשת עמרם, ותחוש כי באו הבחילות אליה, ותדע כי הרתה. ויהי בחצי הלילה ותנדוד שנתה, וירא עמרם אל רוחה ויאמר לה: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? ותאמר יוכבד: חלום חלמתי… ובחלומי דם ואש ותימרות עשן… והנה אני יולדת בן… ואת פניו איני רואה… והוא כל גופו בתיבת גומא המתרחקת ממני אל תוך היאור… ועוד בחלומי מסביבי ההרים… ירקדו כאלים… והגבעות כבני צאן…

ותלך יוכבד סהרורין ותנדוד שנתה ימים כלילות, ויאמר לה עמרם: מה לך כי שבתת מכל מלאכתך אשר עשית? ותזעק יוכבד ותאמר: ירדוף אותי החלום ולא יניח לי… ומה היה לבן יקיר לי?… ומדוע זה לא ראיתי את פניו?… וייתן לה עמרם מהגלולה הקטנה לשינה טובה שקיבל מבית הרופא, ויאמר: את לי תהיי בריאה ושמחה ונאמר הללויה. ואילו נתן לנו, בן בריא נתן לנו, דיינו.

ועברו השנים, ותתחזק יוכבד ותשכח את החלום ההוא, ותלד את אהרון ואת מרים. ויקום מלך חדש במצרים אשר לא ידע את יוסף, וירא כי בני ישראל רבים המה, ויחרד פן יגדלו על צבאו, וימרר את חייהם ויעבידם בפרך. ועל המיילדות העבריות ציווה: את הבן היילוד היאורה תשליכון ואת הבת תחיון.

ויהי בשעות ערב, ותחוש יוכבד את חום גופה ותמנה את הימים, ותבין כי היא מבייצת והיא כמהה להריון שלישי, ותחשוש מפניו ותבכה עד מאד. ויאמר לה עמרם: מה לך כי תבכי? ותאמר יוכבד: ראה את הבת מרים כי יפת מראה היא, ואת הבן אהרון כי נעים הליכות הוא, ופן יוולד לנו עוד בן זכר שחור תלתלים כמותם ונבון, והרי שמעת את גזירת פרעה…

ותדבר יוכבד אל ליבו של עמרם, ותבקש לדעת את הדרך לבחירת מין הילוד, כי נפשה חולה מדאגה ותפילתה לעובר בת ברחמה. וירא עמרם את סבלה, ויאהב את יוכבד אהבה גדולה, וייקח את החמור, ויעמיס עליו את לחם המן ואת משקה השיכר, ויבואו אל ביתה של היועצת הגנטית.

ותקבל היועצת הגנטית את פניהם, והיו יושבין אצלה ושותין, שנאמר: בכל דור ודור חייב אדם להשקות את אורחיו, ותשמע היועצת הגנטית את קול ליבה של יוכבד, ותסביר לה ותענה לשאלותיה כי רבות. ויבקש עמרם לשוב לביתו כי ראשו כואב עליו והמידע רב, ותלחץ עליו יוכבד כי יישארון. ותגבר סקרנותה של יוכבד ותתעניין עוד ועוד ותעמיק שאלותיה, ותשאל על שאיבת ביצית… ועל הפריה חוץ גופית… וגם על מראהו של התינוק… כי לו נאה כי לו יאה… על גובהו… על צבע עיניו… וגם על שערו…

ותבחין היועצת הגנטית בפני יוכבד לאמר, דחיים ודמוות עסקינן, ומה לכם כי תבדקון ותדעון עוד מזה ומזה, דברים שלא חפצתם? לא אחד, לא אחת, וגם לא שלושה עשר מי יודע, כי אם רבבות ואלפים, והרי עמדנו למרגלות המידרונה דחלקלקה. והאם נרצה כולנו להיות חכמים? כולנו נבונים? כולנו יודעים את התורה?…

ותסביר היועצת הגנטית כי לבדיקה רזים וסודות, ותאמר: מה לכם כי תרצו לדעת האם לראשו שיער תלתלין?… או האם צבע שערו פחם?… או האם גובהו כתורן?… או האם דגול הוא, אדיר הוא, ויבנה ביתו בקרוב?… ומה אם תלמדון כי דיבורו יכביד עליו?… ומה אם רודף צדק יהיה, שליח העם, ובבוא היום יוציאנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה?…

ותלחש יוכבד: ואם את העובר הבת לרחמי תחזירון… עם העובר הבן מה תעשון?… ותמלא יוכבד מלוא ריאותיה אויר, ותקשיב לליבה, ותאמר: הרי כי ידעתי פשר חלומי מימים ימימה, אות ומופת היה לי משמים. ואם הבת תיוולד לי ואשמח בה, ואראה כי טוב, ואחדל קולי מבכי. ואם הבן יוולד לי, אניחון בתיבת גומא ואשימון בתוך שמיכה, ואפרד ממנו אל היאור, ואזעק תפילתי אל השמים כי את חייו יצילון…

ותשקוט נפשה של יוכבד, ותפסח על בחירת מין היילוד, ותשוב לביתה. ומקץ תשעה ירחי לידה, ויוכבד על צדה בשנתה, ובטנה כבדה עליה מאד, ובחלומה היא רואה כי דזבין עמרם בתרי זוזי בדיקה של גלים ושל קול על מסך, ויראו פין, ותבין כי זרע זכרי הפרה אותה. ותקום יוכבד בבהלה, ותעיר את עמרם אהובה, ותאמר לו: הלילה הזה כולו מרור… וישימו שק לגופם, ויבכו ויתפללו שניהם לשלום התינוק עד אור הבוקר.

ויהי בעלות השחר, ותיקח יוכבד תיבת גומא, ותדמע, ותעטוף אותה בחומר וזפת, ותדע כי לא ירחק היום בו תשים את הילד בתוכה ותשלחה אל היאור…

*   *   *

בשנת 2005 אישר משרד הבריאות את בחירת מין היילוד במדינת ישראל באמצעות הפריה חוץ גופית עבור זוגות הנמצאים בסיכון למחלה הקשורה למין העובר, או לאחר שקיבלו אישור לכך מהוועדה הבודקת בקשות מיוחדות בהן ישנה חשיבות רבה להולדת עובר ממין זה או אחר. תפקיד הועדה לוודא כי תכלית הבקשה אינה נובעת מסיבות הפסולות מבחינה אתית, וההליך עצמו מערב פרוצדורות רפואיות כגון השראת ביוץ, שאיבת ביציות מהשחלות, הפרייה חוץ גופית בזרע של המין המבוקש או לאחר בדיקה גנטית של העובר לפי הצורך, והחזרה לרחם.

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של הבלוג שלי: https://www.facebook.com/geneticounselor/

ויוי עיני - יועצת גנטית
שמי ויוי עיני ואני יועצת גנטית. בבלוג שלי תוכלו לקרוא סיפורים מהחיים בהם אני נתקלת במהלך יום העבודה, כולם בהשראת מקרים אמיתיים אך נכתבים בשינוי הפרטים המזהים. אם שאלתם את עצמכם פעם מה בדיוק עושה יועצת גנטית, הגעתם למקום הנכון. שימו לב - גנטיקה הוא תחום שמאד מתפתח לכן יתכן שפרטים מסויימים בפוסטים ישנים לא בהכרח מעודכנים. בכל שאלה ניתן לפנות אלי בהודעה פרטית בעמוד הפייסבוק של הבלוג שלי. קריאה מהנה.