אודות נשים, אשה אחת יכולה לעשות…

בחורה עם מחשב נייד
About Women

One Women can take care millions of divisions, However millions of the divisions can't take care one… Women, one Mother can take care of the the family, all the family can't take care of one Mother, Don't you believe look around yourself… When one Women hospitalize all the family can't function. CAN YOU SAY THE SAME ABOUT THE FATHERS? OR MEN?….. I CAN'T
אשה אחת יכולה להחזיק ולטפל במיליוני אוגדות, מיליוני אוגדות לא יכולות לטפל באשה אחת, אשה אחת…אמא יכולה לטפל בכל המשפחה, כל המשפחה לא יכולה לטפל באמא אחת…לא מאמינים? הסתכלו סביבכם, כאשר האשה מתאשפזת, כל המשפחה לא יכולה לתפקד… האם אתם יכולים לומר אותו הדבר אודות האבות או הגברים? אני לא יכול