אדום

חדרים שהותרתי מאחור
לפתע קראו אלי בשנתם
סדרים של עזובה שלטת
חלומות מנופצים בעיניי ילידים.

בחורה עם מחשב נייד

אדום:


חדרים שהותרתי מאחור
לפתע קראו אלי בשנתם
סדרים של עזובה שלטת
חלומות מנופצים בעיניי ילידים.


מנעד הרוחות הגדולות של הזמן
אלוהות השקט בעלים

הינה השלווה שרויה על הארץ

פעימות תוף קרועות שבט.


משטח האדמה מצהיב לדעת

נחלים יבשי תום

אבנים מלוטשות באבק

דיברנו אז על השחר.


אלומות אגודות תיל

בשר נפשנו הצרובה

הפטיש המצליב במגל

מה יפית הדגל אדום.


19.1.2014

8:57