הנשים שחיות בצל האלימות ושהמדינה מפקירה

בכל יום נשים סביבנו סובלות מאלימות, 21 נשים נרצחו עד כה השנה, אחת בכל 17 יום בממוצע. אלו נשים שקופות שגוועות בשקט, בצללים, ושאת זעקתן חייבים להשמיע