15 נשים נרצחו השנה בידי בני זוגן, המחוקק צריך להתעורר

במסגרת חוק ההמתה מסרבת המדינה לכלול רצח נשים על ידי בני זוגן כרצח בנסיבות מחמירות המחייב עונש מאסר עולם ללא שיקול דעת. החוק הזה חייב להשתנות

כ-130 נשים נרצחו בעשור האחרון, כשליש מהן ע"י קרובי משפחתן, לרוב בני זוגן. 38% מהן היו ערביות, 24% מהן ישראליות ותיקות ו-14% יוצאות בריה"מ לשעבר. תופעת רצח נשים ע"י בני זוגן מבטאת את יחס הרוצחים כלפי הנשים בכלל, שכן יש לשער שלא היו ממהרים להפעיל אלימות כלפי גברים בנסיבות דומות. הקלות הבלתי נסבלת של רצח הנשים מחיבת התייחסות מיוחדת של המחוקק.

בשנה האחרונה, דנה ועדת החקיקה של הכנסת ברפורמה בחוק ההמתה. במסגרת זו מבקשים להכיר במספר מקרי רצח כרצח בנסיבות מחמירות שבעקבותיו יוטל עונש מאסר עולם חובה. בין המקרים הכירו ב: רצח עדי מדינה, רצח ממניע של גזענות, רצח של קטין או חסר ישע ע"י מי שאחראי עליו, רצח של חסר ישע: רצח במסגרת פעילות של ארגון פשע או ארגון טרור וגם רצח שנעשה במטרה להטיל מרות או מורא ולכפות התנהגות על ציבור, שזה הנוסח למה שאנחנו מכירים כ "רצח על כבוד המשפחה". אין ספק שהמקרים המצוינים הם בגדר ערכים מוגנים שהמדינה רוצה לשים עליהם דגש.

רצח נשים ע"י בני זוגן הוא ערך מוגן ומחייב עונש מתאים, ח"כ יעל גרמן (דוברות)

אז איך זה שהמדינה אינה מוצאת לנכון להוסיף את רצח הנשים בידי בני זוגן כערך מוגן שבגינו יוטל עונש חובה של מאסר עולם?

ויש להדגיש שאין רצח נשים על ידי בני זוגן בהכרח רצח הבא להטיל מורא ולכפות אורחות התנהגות על הציבור, שכן מקרים רבים של רצח בנות זוג באו בעקבות "חוסר שביעות רצון", אכזבה או סתם כעס על האשה שלא עמדה בציפיות בן זוגה. אין כאן ביטוי לתפיסה קהילתית או רצון לחנך את שאר הנשים, אלא פשוט מעשה רצח אכזרי ממניע אישי ותפיסה מעוותת של הנשים ככלל. בכל פעם שגבר רוצח אשה מסיבה זאת מועבר מסר לנשים: ככה יעשה לאשה שאינה עומדת בציפיות בעלה. ולאו דווקא בציפיות החברה בה היא חיה. יש לכלול רצח של אשה על ידי בן זוגה כרצח בנסיבות מחמירות לשם העברת נורמה חברתית והגנה על הנשים המוחלשות בחברה. ההימנעות מהכללת רצח נשים על ידי בני זוגן כרצח בנסיבות מחמירות, יביא גם להבדל בענישה של רצח נשים ערביות לעומת רצח נשים אחרות.

חקיקה מעצבת נורמות חברתיות והתנהגות אישית. כחלק מהמאבק שלנו ליחס שווה ולמניעת אלימות בכלל ובפרט במשפחה, עלינו לדרוש להוסיף סעיף קטן 12 לרצח בנסיבות מחמירות והוא: רצח נשים על ידי בני זוגן.

לקריאה נוספת:

הנשים שחיות בצל האלימות ושהמדינה מפקירה

כמה נשים ימותו הלילה?

הגיע הזמן להקמת תכנית לאומית לטיפול באלימות

גם היום נרצחה אישה, מה המדינה עושה?