פנסיה וגירושים: החוק שמגן על הזכויות שלך

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני מאפשר לנשים לקבל את חלקן בקצבה ישירות מהגורם המשלם ומשחרר אותן מהתלות בבן זוג לשעבר. אפשרות זו משמעותית ביותר למצבן הכלכלי של נשים שהתגרשו

מאת עו"ד אירית רייכמן

עו"ד אירית רייכמן (צילום: רמי זרנגר)

גירושים, מלבד היותם אירוע מטלטל של פירוק הבית, פעמים רבות משאירים את האישה ללא יכולת השתכרות וללא יציבות כלכלית. בעבר יציאת נשים לשוק העבודה הייתה נפוצה הרבה פחות מסיבות תרבויות, חברתיות ואחרות ולכן השפעת הגירושים על מצבן הכלכלי של נשים אלו קריטית עוד יותר.

על פי חוק, פנסיה, קופות גמל, וחסכונות אחרים שנחסכו ע"י אחד מבני הזוג בתקופת הנישואים, שייכים לשני בני הזוג ולכן עם הגירושים על בני הזוג לחלוק אותם בשווה. כמובן שאם הגבר הוא שמשתכר את המשכורת הגבוהה (לפי מחקרים גברים מרוויחים כ30% יותר מנשים) הרי שכספי הפנסיה שלו אמורים להחזיק את הבית לאחר היציאה לגמלאות.

בעבר נתקלו נשים שהתגרשו בבעיות גבייה קשות, כאשר גברים רבים נמנעו מלשלם כספים אלו, משכך נאלצו בנות זוגם לשעבר להתנהל  נגדם בהוצאה לפועל. גם קרנות הפנסיה מצדן התעלמו למעשה מהחוק והפסיקה בישראל המחייבים להכיר בזכויות הפנסיה שצבר אחד מבני הזוג, כנכס משותף של בני זוג, במידה ונצברו במהלך חייהם המשותפים והנשים מצאו את עצמן במצוקה כלכלית אמיתית.

עובדה זו גרמה למחוקק להבין שלא ניתן ליצור מצב בו צריכים בני הזוג להסתמך זה על זה בהעברת הכספים  ועל מנת להסדיר בעיה זו חוקק החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (2014).

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו קובע כי בני זוג מתגרשים יכולים (בתנאים מסוימים) לחלק את הכספים שנצברו בחסכונות פנסיוניים בקרנות הפנסיה החדשות (למעט כספי פיצויי פיטורים, שיועברו רק כשתתגבש זכותו של העמית) לשני חשבונות נפרדים, כבר במועד הפרידה. בן הזוג שאינו העמית יוכל אף לפתוח חשבון פנסיה נפרד – ולקבל קצבה בבוא העת, ללא תלות או קשר לבן הזוג לשעבר.

החוק מאפשר לקבל קצבה בלי תלות בבן הזוג לשעבר (צילום: שאטרסטוק / Iakov Filimonov)

שינוי דרמטי נוסף הוא ביחס לקרנות הפנסיה הוותיקות והפנסיות התקציביות. אמנם כאן בשל המורכבות, לא תתאפשר חלוקה לשני חשבונות נפרדים, אך בן הזוג לשעבר יהיה זכאי לקבל את חלקו ישירות מהגורם המשלם – ואף לקבל מידע וזכות להשתתף בהחלטות משמעותיות בקשר לפנסיה, כמו היוון חלק מהזכויות. שינוי זה בעצם מונע מבת ובן הזוג להיות תלויים האחד בחסדו של האחר, וכאמור מאפשר לכל אחד מבני הזוג לקבל את חלקו ישירות מהגורם המשלם.

שינוי מהפכני נוסף: החוק מאפשר להכיר בבן הזוג לשעבר כשאיר לצורך קבלת קצבה (חלקית ובתנאים מסוימים), לאחר פטירת העמית. זאת, בניגוד גמור למצב עד החוק, שלפיו עם פטירתו של הגמלאי, בן הזוג לשעבר מאבד את כל זכויותיו. החוק מאפשר קבלת קצבה אפילו במקרה שהעמית נפטר בעודו עובד פעיל. במקרה זה יקבל בן הזוג לשעבר קצבה מהיום שבו היה העמית אמור לצאת לפנסיה. עוד חשוב לדעת כי השינוי עשוי, במקרים מסוימים, לחול גם רטרואקטיבית על זוגות שנפרדו לפני שנים וכבר ניתן ביחס אליהם פסק דין. נשים שהסכם הגירושים או פסק הדין בבימ"ש למשפחה ניתן להן לפני החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, יכולות לפנות לבימ"ש ולבקש פסק דין לרישום תחולה רטרואקטיבית של החוק, יוצא דופן לצורך תיקון עוול שנמשך שנים ארוכות.

לסיכום: החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני מאפשר לבנות זוג לשעבר להירשם אף הן כגורם זכאי לקצבה ישירות מהגורם המשלם ואין להן יותר צורך להיות תלויות בבן הזוג לשעבר לצורך קבלתן. האמור במאמר רלוונטי גם לגברים, אך בפועל לאור פערי השתכרות, ישנם פערים גדולים בפנסיות והדבר קריטי מבחינה כלכלית לנשים, על מנת שיקבלו את חלקן בפנסיה של בן הזוג לשעבר.