בחירת הגולשים – תחרות הסיפור הארוטי

עשרות סיפורים ארוטיים נשלחו למערכת סלונה בתקופת התחרות. עכשיו בלחיצה על החצים ליד התמונות תוכלו להשפיע ולקבוע מי יהיה הסיפור הזוכה