האם "סטטוסים מצייצים" באמת ניצח את פייסבוק?

בנר שני של חנוכה קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב בהחלטה תקדימית, כי על פייסבוק להשיב "לחיים" ולהעלות לאויר את הדף הפופולארי של אבי ועדי לן שהוסר לפני כשלוש שנים אבל צצו מספר בעיות

עדכון: הדף "סטטוסים מצייצים" חזר היום (יום שני) לאחר שלא עלה ביום ראשוןבהתאם להוראת בית המשפט המחוזי. אבי לן העלה פוסט לפייסבוק בו אישר שהדף חזר לפעילות. 

אבי לן ציוץ

"סטטוסים מצייצים" היה עד לפני כשלוש שנים אחד מעמודי הפייסבוק הפופולריים ביותר כשלפי דיווחים הגיע בשיאו למעל 700 אלף עוקבים. בינואר 2015 הוסר הדף ללא התראה מוקדמת על ידי פייסבוק, לאחר שמפעיליו פעלו בהפרת ההסכם שלהם עם פייסבוק ומכרו תוכן שיווקי.

בפני בית המשפט הונחה השאלה האם הפרת תנאי השימוש של פייסבוק, במשך חמש שנים, תוך גריפת רווחים ניכרים תמורת פרסום תכנים בדף ואי מתן גילוי נאות לעוקבים, מהווה הפרה יסודית ומהותית של ההסכם שבין פייסבוק למפעילי האתר – הפרה שמקנה לפייסבוק הזכות, לטעמה על פי סעיף 14 לתנאי השימוש שלה, להסרת הדף באופן מיידי ללא התראה מוקדמת. על פי פייסבוק – מטרת תנאי השימוש בין היתר, היא מניעת העלאת תוכן פרסומי או ממומן ללא ידיעתה, פיקוחה ורשותה.

נזכיר כי במסגרת החוזה האחיד שבין פייסבוק לגולשיה, מוכתבים למשתמשים תנאים באופן חד צדדי היוצרים עולם מקביל של חוקים המנהל את השימוש בפייסבוק. עולם משפטי מקביל זה פועל במנותק מהחוק בארץ, ומתיר לפייסבוק גם לסגור דפים בשלל התנהגויות כגון הסתה, גזענות, שימוש במילים שלא מקובלות עליה ופוסטים שונים.

אבי לן ועדי בנטוב

השופט רחמים כהן מבית המשפט המחוזי בתל אביב, דחה את רוב רובה של תביעת הזוג לן ואף קבע נחרצות כי אין מחלוקת "שהתובעים הפרו את תנאי השימוש". לאחר שבחן האם מדובר בהפרה יסודית הגיע השופט למסקנה כי לא מדובר בהפרה יסודית וחמורה מספיק של תנאי השימוש המצדיקה את הסרת הדף ללא התראה מוקדמת. לדעת השופט, הסרת הדף על ידי פייסבוק היתה פעולה חמורה מדיי בנסיבות שהובאו בפניו ופגעה קשות בתובעים "שמפעל חייהם ירד לטימיון". מנגד עבור פייסבוק המדובר באירוע זניח וחסר משמעות כלכלית.

השופט אף הוסיף כי לא סביר שכל תנאי החוזה שבין פייסבוק למשתמשיה הינם תנאים יסודיים וכי בכל מקרה ומקרה של סגירת דף, נדרש דיאלוג מקדים בין הצדדים המברר את חומרתה של ההפרה. יחד עם זאת בית המשפט סרב לפסול את סעיף 14 לתנאי השימוש כסעיף מקפח בחוזה אחיד כיוון שלדעתו יש להתיר לפייסבוק לעשות בו שימוש במקרים מתאימים (כגון, למשל, במקרה של פרסום תוכן בלתי חוקי).

אבי לן מצייצים

נציין כי רובן המוחלט של התביעות שהוגשו עד היום והנוגעות לפלטפורמת פייסבוק, עוסקות בפרסומי לשון הרע, הפרת פרטיות וזכויות יוצרים. תביעת הזוג לן הינה אחת התביעות היחידות המנסה לברר את היקפה ותנאיה של ההתקשרות החוזית שבין פייסבוק למשתמשיה. יתכן ובעתיד, בעקבות פסק דין זה, יהיו בתי המשפט נכונים יותר לבחון גם את שיקול דעתה של פייסבוק בעת קבלת החלטות על צינזור או הסרת עמודים כלשהם.

פייסבוק מערער צילום מסך

מספר מסקנות עולות מפסק הדין:

ראשית – ניתן לתבוע את פייסבוק בארץ. בתי המשפט בישראל בהחלט מכירים בכך שפייסבוק מנהלת עסקיה בארץ, פעולה המקנה לבתי המשפט כאן סמכות לדון בתביעות מסויימות כנגדה.

שנית – בתי המשפט מכירים בכך שהחוק הישראלי חל על פייסבוק וזאת בניגוד להסכם שבין פייסבוק למשתמשים לפיו יחול רק החול במדינת קליפורניה.

שלישית – לא רק שבתי המשפט מקבלים סמכות לדון בתביעות כנגד פייסבוק אלא שהם גם יפרשו את ההסכם שבין פייסבוק למשתמשים לפי החוק הישראלי – במקרה שלנו חוק החוזים.

רביעית – על פי פסק הדין הרי שיתכן שמעתה, על פייסבוק לפנות לכל עמוד שמיועד להסרה, להודיע לו על כך ולהמתין זמן סביר כדי לראות אם ההפרה מתוקנת או לא.

כאמור, למרות הזדמנות הפז שנפלה לידיו, נמנע בית המשפט מלבחון את ההגבלות אותן מטילה פייסבוק על חופש הביטוי ואת הקריטריונים הבלתי ידועים של הצנזורה אותם היא מפעילה. אולי כאן דווקא יכול היה בית המשפט לנהל דיון עקרוני בנושא חופש הביטוי וההגבלות המוטלות עליו על ידי פייסבוק.

לא ברור עדיין אם פייסבוק תערער על פסק הדין או לא. בכל מקרה מדובר בהחלטה תקדימית וחשובה המרחיבה במעט את יכולת ההתמודדות עם גוף אימתני ודורסני.

באשר לזוג לן, לא ברורה התועלת שתצמח להם מהפסיקה מעבר לניצחון קטן על גוליית. הם לא יוכלו להרוויח כסף מהאתר כך שלא תצמח להם כל תועלת כלכלית ממנו. האם "נקמה" זו שווה את המאבק והכספים שהושקעו בו והאם המדובר בעצם בניצחון פירוס– ימים יגידו.

** עו"ד סער פלינר מתמחה בקניין רוחני, לשון הרע ובדיני האינטרנט.