משיבים את תרומת הניצולים למרכז השיח

לא רבים מודעים היום לחלקם החשוב של ניצולי שואה בהקמת המדינה. הגיע הזמן להחזיר, לצד החמלה לניצולים, את ההערכה הראוי להם על תעצומות הנפש שגילו בשיקום חייהם

אנו ניצבים היום בצומת היסטורית שבה דור ניצולי השואה הולך ומתמעט, ובד בבד, לדאבוננו מתברר כי תדמית ניצולי השואה בקרב הנוער הישראלי ומורשתם נפגעה עד ללא הכר. ההערכה לתעצומות הנפש שאפשרו לניצולים לשרוד את התופת ולשקם את חייהם, אשר אפיינה את יחסם של הצעירים הישראלים לניצולים בעשורים הראשונים למדינה, הומרה ביחס של חמלה. מרבית בני הנוער אינם מודעים לתרומתם של הניצולים להקמתה של  מדינת ישראל ולביסוסה בתחומים החיים השונים. לצערנו, האסטרטגיה התקשורתית שליוותה את המאבק למען תמיכת המדינה בניצולי השואה פגעה קשות בדימוי של הניצולים בעיני הצעירים בישראל של המאה ה-21.

בשנת ה-70 למדינת ישראל שומה עלינו להשיב למרכז השיח הישראלי את תרומתם של ניצולי השואה לחברה הישראלית. כ 70,000 ניצולי שואה הגיעו לארץ ישראל מיד לאחר השואה. לא רבים מודעים לכך שכמחצית הכוח הלוחם במלחמת השחרור,  היו ניצולי שואה, מרביתם שרידים אחרונים למשפחותיהם,  וכך גם שיעורם בקרב הנופלים בקרב.

חצי מיליון ניצולים נקלטו בישראל עד שנות השישים ועל הריסותיהם של חיים רבים כל כך הקימו מדינה חדשה, הדוגלת בכבוד ובאנושיות. ניצולי השואה לא שקעו בתהומות היגון ובתאוות הנקם,  אלא בחרו בחידוש החיים. ניצולי השואה התערו בחברה המתהווה ורבים מאד בלטו בתרומתם האישית בכל תחומי התרבות והחברה בישראל: בצה"ל ובכוחות הביטחון, בתעשייה, במדע, בתחום המשפט, בקולנוע, בספרות באמנות, בהומור, בתקשורת, בחינוך ובספורט. עבור מרביתם עצם  הקמת בית ומשפחה, וחיים במדינה ריבונית ישראלית היוו את "ניצחונם על גרמניה הנאצית".

ייחודה של משואה בין מוסדות ההנצחה בישראל טמון בדגש המושם על דיון בהיבטים הרלבנטיים של זיכרון השואה לשיח הישראלי בן זמננו. גישה זו יוצרת זיקה בין היבטים היסטוריים לשאלות של תרבות זיכרון ושאלות זהות המשליכות על חיינו היום. עצרת הזיכרון הממלכתית במשואה תוקדש השנה להצדעה לניצחון האישי והקולקטיבי של הניצולים שהקימו את ביתם במדינת ישראל.

הניצולים החיים בינינו זכאים לכל תמיכה כלכלית, בזכות ולא בחסד. אנו קוראים לכל השותפים לדאגה לניצולים ולהנצחת זיכרון השואה – אל תפגעו בדימוי של ניצולי השואה כמי שנטלו למחרת השואה את גורלם בידיהם והטביעו חותם מיוחד על החברה הישראלית.

איה בן נפתלי (קרדיט: ארכיון משואה  צילום: מאיר פרטוש)

** הכותבת היא מנכ"לית משואה המכון הבינלאומי ללימודי השואה