נשים בחזית 2017: נשים, חדשנות וטכנולוגיה

האם העדפה מתקנת מקדמת נשים או עוצרת אותנו, למה חדשנות היא קריטית והאם הסכר נפרץ ונשים כבר מובילות את העולם?