מה מותר ומה אסור לשאול בראיון עבודה?

הגיע הזמן להפסיק לשאול נשים שאלות לא חוקיות בראיונות עבודה ולבחון אותן על בסיס כישורים וניסיון תעסוקתי ולא על בסיס מצבן המשפחתי או תכניות הילודה שלהן