המועמדות לפרס נשים בחזית 2017 – חברה וחינוך

המועמדות לפרס נשים בחזית 2017 בקטגוריית חברה וחינוך הן: גל אמת, גל לוסקי, ח'ולוד ח'מיס ורים ג'ראמנה וטל ברייר בן מוחה. הצביעו והשפיעו על הבחירה