שרון ניר: נשים הן חלק בלתי נפרד מצה"ל

צבא ההגנה לישראל הוא מהצבאות היחידים בעולם המגייס נשים מתוקף חוק לשירות חובה. צה"ל גם פועל ללא הפסקה לשילוב נשים בכלל המערכים, לקדמן ולדאוג לסביבה בטוחה ותומכת

תא"ל שרון ניר

לפני כשלושה עשורים התגייסתי לצה"ל. אז וגם היום הצבא היה בלב הקונצנזוס הישראלי והייתי גאה אז כמו היום ללבוש את מדי הזית. שובצתי לתפקיד צפ"טית בחיל הקשר והתקשוב ונמניתי על מערך מקצועי וחשוב, שלימים אף הפך לאגף במטה הכללי. במעלה הדרך, יצאתי לקצונה, לימים הייתי מג"דית תקשוב מבצעית ומפקדת בה"ד 7 ואני מרגישה שבמידה מסוימת דרכי הצבאית הינה חלק מהתמורות המרחיקות לכת שעברו על צה"ל לאורך השנים.

צבא ההגנה לישראל הינו מהצבאות הבודדים בעולם המגייס נשים מתוקף חוק לשירות חובה. מאז הקמתו של צה"ל ועד היום, נשים מהוות חלק מרכזי מפעילותו של הצבא במערכים השונים. במרוצת השנים, השתלבותן ומעמדן של הנשים בצה"ל עברו שינויים רבים ועוד היד נטויה. צה"ל כצבא העם פועל להטמעת ערכים מובילים, כדוגמת כבוד האדם, שוויון הזדמנויות לנשים וגברים, שירות משמעותי לכלל החיילות והחיילים, ואקלים ארגוני מכבד.

כיום, כ-85% מהתפקידים בצה"ל פתוחים בפני נשים, בין היתר במערך המקצועי, הלוחם והטכנולוגי. על מנת לשלב את הנשים בכלל המערכים ולאפשר למעוניינות בכך להתקדם ולעלות בסולם הדרגות, נמשיך ונפעל למתן תשתית תומכת וסביבת עבודה המעודדת הצלחה.

אנו עוד עדים למוטיבציה גבוהה של חיילות לשרת כלוחמות ובימים אלו, אנו קוצרים פירות ביחידות בהן לוחמים ולוחמות משרתים כתף לצד כתף ונלחמים בצורה מקצועית ויעילה ולראייה, משנת 2012 מספר הלוחמות עלה בכ- 400%. ביום זה נצדיע ללוחמות וללוחמים שמוצבים בחזית ומבצעים פעילות מבצעית לילות כימים ותורמים תרומה מכרעת לאפקטיביות המבצעית של צה"ל ולחוסנו.

גם מספר הבנות הדתיות שבוחרות להתגייס ולתרום לצה"ל נמצא בעלייה מתמדת. בנות החיל בוחרות להתגייס ולבצע שירות משמעותי בתפקידים חשובים תוך שמירה על צביונן ואורח חייהן הדתי. נוקיר תודה ונביע הערכה לחיילות הדתיות שמשתלבות בכלל המערכים האיכותיים לרבות מערכי הלחימה, החינוך, המודיעין התקשוב ועוד.

לצד התפתחויות אלו, נמשיך ונפעל,לקיום אקלים מגדרי מכבד ביחידות, ולמניעת פגיעה על רקע מיני על ידי חינוך וטיפול מפקדים, פעילותן של ממונות יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר אשר מצויות בכל יחידה ויחידה, וכן מרכז התמודדות ותמיכה אשר מעניק סיוע רגשי ונפשי לצד ליווי משפטי. אנחנו מצווים ערכית וארגונית לעקור תופעות אלו מהשורש ולהמשיך לנקוט מדיניות של 'אפס סובלנות' כלפי הפוגעים.

יום האישה הבינלאומי הוא הזדמנות ראויה לשוב ולהביע את המחויבות הארגונית והערכית שלנו כמערכת לחתור להעמקת שוויון ההזדמנויות המגדרי בכל תהליך, בכל החלטה פיקודית, בכל תכנית ובכל פעולה בה אנו נוקטים זאת, לצד החובה לציין את ייחודיות התרומה של הנשים בכלל מישורי העשייה.

מאחלת לכולנו שנה של עשייה והעצמה,

 .

** הכותבת היא יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר

פס חסויות לכתבות יום האישה