האם את יזמית?

עולם היזמות מזמן הרבה מאוד אתגרים, האם יש לך את מה שנחוץ כדי להצליח בתור יזמית? שחקי וגלי