תקשורת מדוייקת ופיתוח איטילגנציה רגשית | ליאת נועה מוזס

בחורה עם מחשב נייד

תקשורת מדוייקת ופיתוח אינטליגנציה רגשית
—————————
הפעם אני רוצה לדבר עמכם על תקשורת מדוייקת שמתחילה לא רק מנקודת הראיה שלנו, אלא גם הנסיון להבין את נקודת הראיה של הצד השני ויתרה מזאת, נקודת ראיה של גורם שלישי (אילו היה קיים והיה צופה בסיטואציה מהצד). כל זאת על ידי כלים לפיתוח אינטליגנציה רגשית ולהלן אחד הכלים:

לכלי זה, אני קוראת לזה -תלת תיאור.