רונן מרדכי גרין / מדינת רווחה

היזם רונן מרדכי גרין מסביר מהי מדינת רווחה – מדינת רווחה היא על פי רוב מדינה דמוקרטית, בעלת שוק כלכלי חופשי שמקבלת על עצמה מידה גבוהה של אחריות לרווחת אזרחיה

היזם רונן מרדכי גרין מסביר מהי מדינת רווחה – מדינת רווחה היא על פי רוב מדינה דמוקרטית, בעלת שוק כלכלי חופשי שמקבלת על עצמה מידה גבוהה של אחריות לרווחת אזרחיה

היזם רונן מרדכי גרין מסביר מהי מדינת רווחה – מדינת רווחה היא על פי רוב מדינה דמוקרטית, בעלת שוק כלכלי חופשי שמקבלת על עצמה מידה גבוהה של אחריות לרווחת אזרחיה
דגמים של מדינת רווחה שחשוב להכיר:
משטר ליברלי – התכלית של המשטר היא צורך – מי שצריך יקבל, המטרה לספק את המינימום לסיפוק הצרכים הבסיסיים ביותר, המטרה צמצום עקרוני של ממדי העוני
משטר שמרני – התכלית היא הגינות, לשמר את הקיים כלומר להחזיר את האדם לרמת החיים שהייתה לו לפני שנחשף לסיכון חברתי (בין אם המצב הראשוני היה גבוה או נמוך)
משטר סוציאל דמוקרטי – התכלית היא שוויון, צריך להעלות את רמת החיים של האדם לרמת החיים של כלל האוכלוסייה
הדרך השלישית – המדינה צריכה ללמד לחסוך, לעודד שימוש במשאבי השכלה ואפשרויות אחרות להשקעה באדם במילים אחרות המדינה צריכה ללמד לדוג ולא להביא את הדגים.

הערה: המשמעות היא הפיכת משהו למוצר כלומר להפוך שירות למשהו שווה כסף

נימוקים למדינת רווחה-
נימוקים מוסריים – שוויון או צדק
נימוקים של תוצאה – תוצאות המטיבות על המשק או עם מערכות משנה אחרות בחברה.

מי אמור לספק ביטחון סוציאלי וכלכלי והאם זה מגיע מנדל"ן? רונן מרדכי גרין עם 4 נימוקים –
1.משפחה – המשפחה כמקור לביטחון סוציאלי – גורם מסורתי, על פי תפיסת המשטר השמרני למשפחה תפקיד מרכזי בין היתר גם כספקית של ביטחון סוציאלי – המשפחה נתפסה כאחרית לסיעודם של חבריה ולמתן פתרונות לסיכונים החברתיים דוגמת טיפול בזקנים ובחולים.
2.השוק – ביטוחים פרטיים וכו' – על פי תפיסת המשטר הליברלי יש לשוק תפקיד מרכזי, אספקת הביטחון הסוציאלי עוברת תהליך של מיצרוך כלומר היא מתנהלת באמות מידה מסחריות, תהליך ההפרטה של שירותי הביטחון הסוציאלי מעניק לשוק תפקיד נכבד באספקתם, מוביל להדרת קבוצות חלשות מהביטחון הסוציאלי. כיום מסתמן שהביטחון הסוציאלי יעשה על ידי המדינה ואספקת הרובד השני והשלישי (התעסוקתי והפרטי) יובטחו על ידי השוק.
3.המדינה – על פי המשטר הסוציאל דמוקרטי הספק הראשי של הביטחון הסוציאלי הוא המדינה, כמדינת רווחה. מדינת הרווחה ממזערת את תפקיד השוק, ומעניקה זכויות לביטחון סוציאלי שאינן תלויות בהשתתפות המבוטח בביטחון הסוציאלי בשוק.
4.הקהילה, המגזר השלישי והחברה האזרחית – על בסיס של התנדבות או הפרטה , מספקים ביטחון סוציאלי במסגרת של צדקה לעניים, דוגמת בתי תמחוי ובנוסף עקב הפרטת השירות עמותות שונות שלא למטרות רווח מקבלות על עצמן (לבד או בשותפות המדינה) את תפקיד ספקי הביטחון הסוציאלי

•כיום מדברים על החלפת מדינת הרווחה בחברת רווחה. במסגרת חברת הרווחה מייחדים למגזר השלישי תפקיד מרכזי כספק של ביטחון סוציאלי. שילוב של הפרטה עם הפיתוח הפעיל של החברה האזרחית. כתוצאה מכך מתחילה החברה האזרחית למלא תפקיד חיוני באספקת הביטחון הסוציאלי