קבלת כספים על חשבון מכירת דירה

מתוך מגוון אפשרויות של קבלת כספים עבור צרכים שונים, היא באמצעות הליך של מכירת נכס (שקיים ברשות המוכר) ובעבורו ניתן לקבל מה שנקרא – משכנתא הפוכה.

קבלת כספים

קבלת כספים – כסף מזומן בעבור נכס קיים

אזרחים רבים שמגיעים לגיל גמלאות מעוניינים לממש תוכניות שחשובות להם. הם רוצים להעביר כספים לילדים כדי שיוכלו לרכוש דירה, או לנסוע לטיול ארוך בעולם כדי לבקר קרובי משפחה אשר יקרים להם. במקרים אחרים בני הזוג שעד עתה הצליחו לגמור את החודש, מגיעים למצב שסך הכספים שהם מקבלים בכל חודש מקרן הפנסיה ומהמוסד לביטוח לאומי הוא נמוך באופן משמעותי מסך הכספים שנכנסו לחשבון הבנק שלהם כשהם עבדו. לכן הם מעוניינים להגדיל את ההכנסה החודשית שלהם כדי לחיות בכבוד ומחפשים דרכים לכך. אחת האפשרויות של קבלת כספים היא ביצוע הליך של מכירת חלק מהנכס שלהם לבנק וקבלת משכנתא הפוכה.

קבלת כספים

בני הזוג אשר מבררים את נושא משכנתא הפוכה לעומק, מגיעים למסקנה שתוכנית זו מתאימה להם כיוון שהם יכולים ליהנות מכל העולמות. הם ימשיכו לגור בדירתם האהובה ובמקביל לכך הם יקבלו סכום כסף משמעותי שיוכל לשמש עבור התוכניות שלהם, לטוס לפרק זמן ארוך לחו"ל, לסייע לילדים לרכוש דירה או לחלופין יוכלו לקבל קצבה חודשית מהבנק בכל חודש, על סמך השווי של הדירה שלהם אשר בפועל נתח ממנה יירשם בהערת אזהרה לטובת הבנק המלווה.

אופן קבלת כספים מהבנק

הליך זה כולל כמה שלבים, בתחילת הדרך מגיע שמאי לביתם של הלקוחות ומפיק דוח לגבי הערך הכספי שלו על פי מחירי השוק שנמדד על פי דירות שנמכרו לאחרונה בסביבת מגורים זו וגודלה של הדירה אם הוא זהה או דומה. לאחר הערכת השווי, הבנק מאפשר ללקוחות לקבל סכום כספי מסוים שהוא אחוזים מהערך הכספי של הדירה. אחוז זה נקבע בשקלול של ערך הדירה והגיל של בעלי הנכס. אם הלקוחות מעוניינים לקדם תהליך זה, הם חותמים עם הבנק על הסכם של קבלת כספים.

רישום במשרדי רשם המקרקעין

הפעולה הראשונה שהבנק מבצע הוא רישום החלק היחסי של נכס זה על שמו של הבנק. המטרה של הגורם המלווה היא להגן על עצמו כדי שלא יוצר מצב שהלקוחות ימכרו את הנכס כולו לאדם אחר אף על פי שחלק מהנכס שייך לבנק. ברגע שיש רישום בטאבו, הלקוחות לא יוכלו לבצע זאת.

המשך מגורים בדירה

לאחר שהלקוחות עברו את שלב קבלת כספים וקיבלו את הסכום החד פעמי או שהם מקבלים חודש בחודשו את דמי הקצבה שנקבעו להם, בעלי הנכס ממשיכים לגור בנכס עד גיל 120. כאשר אחד מבני הזוג נפטר, בן הזוג השני ממשיך לגור בנכס עד שגם הוא הולך לעולמו.

לאחר מותם, הבנק מחפש קונה כדי למכור לו את הנכס, לצורך ביצוע גמר התחשבנות. בשלב ראשון הבנק מחזיר לעצמו את ההלוואה שנתן ללקוחות כולל ריבית ועמלות ולאחר מכן הוא מסיר את רישום הערת האזהרה מהטאבו. את הכספים שנותרו הבנק מעביר ליורשים בהתאם לאופן החלוקה שעליו הוסכם בהסכם שנחתם עם בעלי הנכס.