החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014, נחקק בכנסת ביום 6.8.2014, המדובר בחוק מהפכני אשר שם קץ לאי הוודאות ששררה עד כה, בכל הנוגע ליישום פסקי דין הנוגעים לחלוקת חסכונות פנסיוניים של בני זוג בישראל. תכליתו של החוק מוגדרת בסעיף 1 לחוק לאמור: "מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות."

בשנת 2015 נכנס לתוקף החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, החוק קובע הסדרים חדשניים לגבי חלוקה של חיסכון פנסיוני בין מי שחוסך ‏ובין בן זוגו לשעבר.‏ בתקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, שפורסמו ‏באוגוסט 2017 נקבעו לוחות זמנים לביצוע הרישום של פסקי דין המתייחסים לחיסכון הפנסיוני העומד לחלוקה וכן ‏הטפסים שעל בן זוג לשעבר להעביר לצורך ביצוע החלוקה בפועל. ‏

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014, נחקק בכנסת ביום 6.8.2014, המדובר בחוק מהפכני אשר שם קץ לאי הוודאות ששררה עד כה, בכל הנוגע ליישום פסקי דין הנוגעים לחלוקת חסכונות פנסיוניים של בני זוג בישראל. תכליתו של החוק מוגדרת בסעיף 1 לחוק לאמור: "מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות."
החיסכון הפנסיוני מהווה מקור עיקרי של פרנסה לאחר גיל פרישה. מצב שבו אין לפרט חיסכון פנסיוני עלול להביא אותו למעגל העוני לאחר הפרישה מעבודה ולהשית את נטל הטיפול באותו פרט על כתפי הציבור. עוד יש לזכור, כי הנזק שעשוי להיגרם בשל היעדר חיסכון פנסיוני ובמקרים מסוימים של היעדר כיסוי פנסיוני מקיף, הינו ומעבר לנזק לפרט, נזק למשפחתו ולכל התלויים בו כלכלית.
החוק והפסיקה בישראל הכירו זה מכבר, בזכויות פנסיה, שצבר כל אחד מבני הזוג, כנכס משותף של בני הזוג, במידה ונצבר במהלך החיים המשותפים. למרות זאת, חוקי הפנסיה ממשיכים להתייחס אל הזכויות הנצברות, כאל זכויות בלעדיות של העמית שעל שמו נצברו. זאת כיוון שעקב הכללים הקבועים בחוק באשר לניהול קרנות פנסיה וקופות גמל, החברות בקופות אלה הינה על בסיס אינדיבידואלי בלבד.
נוצר מצב בו בן הזוג הרשום כעמית, נהנה תמיד מהכספים והזכויות שנצברו ואילו בן הזוג שאינו רשום, תלוי בחסדיו ובחסדי קרן הפנסיה. על כן הוקמה בשנת 2008 ועדה בראשות כבוד השופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב שאול שוחט ובעקבות המלצות הועדה נחקק בכנסת ביום 6.8.2014 החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014, במטרה לשנות את המצב ולאפשר חלוקה אמיתית של זכויות פנסיה כחלק "מפירוק השיתוף" בין בני הזוג. וכן לדאוג להסדיר את קבלת קצבת השארים" לאחר המוות של בני הזוג לשעבר ובעיקר כדי להקל .
כפי שבואר במבוא להצעת החוק (הצעות חוק ממשלה – 635) מטרתו של החוק הינה "להתמודד עם הבעיה של העדר אפשרות מעשית לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שהתגרשו לפני מועד הפרישה של בן הזוג החוסך" וזאת על ידי "חלוקתו של חיסכון זה סמוך למועד הפרידה" על מנת "לאפשר לכל אחד מבני הזוג ללכת בדרכו ולפתוח בחיים עצמאיים".בהתאם לסעיף 30(ג) לחוק רשאי בן זוגו של חוסך, לפנות לבית המשפט בתביעה למתן פסק דין, כך שיתאפשר לבן הזוג לקבל כספים ישירות מהגוף המשלם, גם אם פסק הדין שניתן לכתחילה איננו מקיים איזה מהתנאים לכך.

נכתב על ידי עורך דין נוטריון ומגשר תבור גולדמן, המתמחה בתחום הגירושין ובעל ניסיון רב בתיקי גירושין מורכבים בתל אביב ובחיפה.

www.tavorlaw.co.il 

תבור גולדמן, עורך דין נוטריון ומגשר
עורך דין נוטריון ומגשר תבור גולדמן מנהל תיקי גירושין מורכבים בחיפה ו בתל אביב בדגש על יחס אישי וצמוד.עורך הדין נוטריון ומגשר תבור גולדמן עוסק משנת 2004 בתיקי גירושין מורכבים ודיני משפחה. בעל ניסיון ומיומנות רבה בניהול משא ומתן והליכי גישור במשפחה, הסכמי גירושין מורכבים, חלוקת רכוש הופעות בבתי משפט, בג"צ ובתי הדין הרבניים, עוסק בניהול תיקים רבי היקף בתחום דיני משפחה, גירושין, מקרקעין, מושבים וקיבוצים. מסוגלות הורית, הסכם ממון גישור, והכנת צוואות מורכבות בתל אביב ו בחיפה. עורך דין תבור גולדמן חבר מן המניין בלשכת עורכי-הדין בישראל משנת 2004, נוטריון בעברית ובאנגלית ומגשר משפחה מוסמך. בעל הסמכה לערוך ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי חוק. בעל תואר L.L.B בהצטיינות, במשפטים ולימודי מנהל עסקים וכלכלה, שירות צבאי כקצין ארגון רפואה ומפקד רפואה במילואים בדרגת רב סרן – קצין מצטיין. בן למשפחת מייסדים, מראשוני העלייה הראשונה מ-1882 בארץ ישראל. עורך דין תבור גולדמן בעל ניסיון מרשים בגירושין, בניהול משא ומתן, הסכמי גירושין מורכבים, חלוקת רכוש הופעות בבתי משפט ובתי הדין, עוסק בניהול תיקים רבי היקף בתחום דיני משפחה, גירושין, מקרקעין, מושבים וקיבוצים. מסוגלות הורית, הסכם ממון גישור, והכנת צוואות מורכבות בתל אביב ו בחיפה.נייד: 050-2040222דואר אלקטרוני: tavorlaw@gmail.com