חשיבותו הרבה של ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי (יחיסית חדש) שכדאי מאוד להכיר ויכול לחסוך הרבה מאוד עוגמת נפש לאנשים מבוגרים שאיבדו את יכולת קבלת ההחלטות העצמאית. אך בניגוד לאפוטרופסות, עוד בטרם הגיע אדם למצב של מוגבלות כלשהי, הוא יכול לקבוע ולהחליט מי יהיה זה יקבל עליו את ניהול ההחלטות בהמשך חייו ועוד…

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

אנשים מבוגרים רבים נחשפו לעובדה שמשרד המשפטים מאפשר כבר כמה שנים לחתום על מסמך חדש יחסית ששמו ייפוי כוח מתמשך. למסמך זה קיימת חשיבות רבה כיוון שהאדם שמכין מסמך זה מעניק לבת הזוג, בן הזוג, ילדיו או לגורמים אחרים, את תוואי הדרך לביצוע פעולות שונות כאשר הוא כבר לא יהיה עצמאי או שלא יהיה צלול ולכן לא יוכל לקבל החלטות מושכלות. הצורך במסמך זה נבע עקב ההכרה של משרד המשפטים בעובדה שהאפוטרופוסים שמונו עבור נושא גוף או עבור נושא רכוש, אינם יודעים כיצד לפעול במקרים מסוימים ולכן נדרשת הכוונה מבעוד מועד.

ייפוי כוח מתמשך

לווי של עורך דין מומחה לתחום האפוטרופסות וייפוי הכוח המתמשך

תפיסת העולם של מכין מסמך ייפוי כוח מתמשך שמבצע זאת באמצעות עורך הדין שלו, מקבלת ביטוי בתחומים שונים. לצורך הכנת מסמך זה, אפשר לפנות רק לעורכי דין שעברו הכשרה מתאימה לכך במשרד המשפטים ויש להם תעודה המאשרת זאת. עורך הדין עובר עם הלקוח צעד אחר צעד על כל התחומים הרלוונטיים כמו נושאים רפואיים, משפטיים, ממוניים ונכסים.

בכל אחד מהרבדים הללו עורך הדין שואל אותו שאלות מנחות כדי שיקבל החלטה על כל סעיף וסעיף. יש נושאים רבים שעליהם הלקוח מבקש זמן לחשיבה ולקבלת החלטה כיוון שאי אפשר לשלוף החלטה מהמותן כשמדובר בנושאים הרי גורל. כך הלקוח חושב עם עצמו ולעיתים עם בת הזוג, הילדים או חברים טובים ולאחר קבלת ההחלטה, הוא מעדכן את עורך הדין וכך אפשר לקדם את סיום הכנת המסמך והחתימה עליו.

המידע אשר רשום במסמך ייפוי כוח מתמשך

לאורכו של מסמך זה מתקבלות החלטות אקוטיות כמו לדוגמה אופן ההתנהלות כשאדם זה יגיע למצב שהוא סיעודי. יש כאלו שיחליטו שבכל מקרה הם מעוניינים להישאר בבית עם מטפל זר ולא להגיע למחלקה הסיעודית בבית אבות. גם אם תהיה החמרה במצבו, הוא מבקש לא להעביר אותו למחלקה הסיעודית. לכן אם חלילה יוצר מצב כזה, מי מבני הבית שקיבל מינוי שהוא אחראי על בריאותו, יבדוק במסמך מה רצה אדם זה והוא ימלא אחר בקשותיו. בדרך זו הממונה אינו צריך להתלבט ולא צריך להפעיל שיקול דעת, כי הכול רשום באופן חד משמעי.

גם לגבי נושאים ממוניים וענייני רכוש, כותב המסמך בוחר מי יהיה ממונה מטעמו על העניינים הללו. זה יכול הבן שמטפל גם בעניינים הבריאותיים או לחלופין בן או בת אחרים שהם מתאימים יותר לטיפול בנושאים הכלכליים. כל אדם חש על מי הוא יכול לסמוך בנושאים הרלוונטיים ובהתאם לכך מחליט על המינוי. לא אחת מדובר בטופס ייפוי כוח מתמשך גם על גורם זר שיקבל את המינוי, כמו חבר קרוב או עורך דין שאדם זה סומך עליו.

העובדה שאנשים מבוגרים רבים כבר הכינו וחתמו על ייפוי כוח מתמשך מוכיחה ללא ספק את נחיצותו של מסמך זה שהכין משרד המשפטים.