חצי דונם לבנייה בישוב חדש בצפון הנגב

מנהל מקרקעי ישראל פירסם השבוע מכרז לשיווק 200 מגרשים בני חצי דונם במסגרת בנייתו של ישוב כפרי חדש בצפון הנגב (בסמיכות לעיר להב), בשם – כרמית. הקמת היישוב החדש מתבצעת כחלק מפעולתה של תנועת אור- תנועת התיישבות ציונית הפועלת להרחבת ההתיישבות באיזורי הפריפריה של ישראל, בעיקר בנגב ובגליל. להקמת היישוב שותפים גם משרד הבינוי והשיכון, קק"ל, ה

מנהל מקרקעי ישראל פירסם השבוע מכרז לשיווק 200 מגרשים בני חצי דונם במסגרת בנייתו של ישוב כפרי חדש בצפון הנגב (בסמיכות לעיר להב), בשם – כרמית. הקמת היישוב החדש מתבצעת כחלק מפעולתה של תנועת אור- תנועת התיישבות ציונית הפועלת להרחבת ההתיישבות באיזורי הפריפריה של ישראל, בעיקר בנגב ובגליל. להקמת היישוב שותפים גם משרד הבינוי והשיכון, קק"ל, הסוכנות היהודית, המועצה המקומית מיתר וגופים ציבוריים נוספים. היישוב החדש ממוקם בסמוך ליישוב היוקרתי מיתר (וליישוב הבדואי – אבו עבדון) ומבחינה מוניציפלית מתוכנן להיכלל בתחום שיפוטה של המועצה המקומית מיתר.

הישוב המתוכנן אמור לכלול בסוף התהליך כ-2,500 בתים צמודי קרקע, כאשר שיווק המגרשים יעשה במספר שלבים. השלב הראשון בו שווקו 50 מגרשים הסתיים בהצלחה וכעת פונה המנהל לשלב ב' בו משווקים 200 מגרשים נוספים. עבודות הפיתוח והסדרת התשתיות בכרמית צפויות להביא לאפשר לרוכשים להתחיל את בניית בתיהם בשנת 2015 לערך.כרמית

מחירו של מגרש במכרז מגיע ל-450,000 ש"ח, סכום המגלם בתוכו גם דמי פיתוח ודמי היוון (כימות דמי החכירה על הקרקע למנהל לכדי תשלום אחד). דמי הפיתוח ישמשו בין היתר להקמת מבני ציבור ביישוב: בית כנסת, מעון יום, בית תרבות, ספרייה ומרכז ספורט.

מאמרים שיכלים לעניין אתכם ראו גם:

שיוך היישוב למועצה המקומית מיתר יאפשר לילדי התושבים ללמוד במסגרות החינוך השונות הפועלות ביישוב מיתר. נכון לעת זו נתיב התחבורה המרכזי אשר ירכז את התנועה אל כרמית וממנה הוא – כביש 60. התוכניות העתידיות להמשך סלילתו של כביש 6 צפויות להביא את הכביש בקרבה לישוב החדש. במידה ותוכניות אלו אכן יבוצעו זמן הנסיעה מן היישוב לת"א צפוי להתקצר לשעה לערך.

השתתפות במכרז לשיווק המגרשים נעשית באמצעות הרשמה באתר ייעודי שהוקם לצורך ומספק מידע נוסף על היישוב המוקם. באתר ניתן להוריד ערכת הרשמה (תמורת תשלום של 450 ש"ח), הגשת טפסי ההרשמה נעשית בצירוף המחאה בנקאית בסכום של 45,000 ש"ח (דמי רצינות, אשר יפדו רק במקרה של זכייה במכרז). במידה ומספר המתמודדים יעלה על מספר המגרשים המשווקים תיערך הגרלה בין המתמודדים. הזוכים בהגרלה יעברו לשלב אבחון ובמידה ויעברו אותו יוכלו לממש את זכותם לרכוש את המגרש.