הקשר בין גידול בקר למשבר האקלים ואיך ניתן לפתור אותו

מתאן הוא בין גזי החממה החזקים ביותר, וחוקרים מאמינים כעת כי תעשיות בעלי חיים תורמות עיקריות לשינויי האקלים, האחראית לפליטת גזי חממה רבה יותר מאשר מכוניות, על פי האו"ם" (וול סטריט ג'ורנל, 26 בפברואר, 2009) הביקוש העולמי למוצרי בעלי חיים צפוי להכפיל את עצמו עד 2050, בעיקר בשל שיפור ברמת החיים העולמית. בינתיים, שינויי האקלים מהווים איום על ייצור בעלי חיים בגלל ההשפעה על איכות גידולי המזון והמספוא, זמינות המים, ייצור בעלי חיים וחלב, מחלות בעלי חיים, רבייה של בעלי חיים ומגוון ביולוגי. מחקר זה סוקר את ההשפעות הגלובליות של שינויי אקלים על ייצור בעלי חיים, את התרומה של ייצור בעלי חיים לשינויי האקלים, ואסטרטגיות התאמה והפחתה ספציפיות לשינויי אקלים במגזר בעלי החיים. ייצור בעלי חיים יוגבל על ידי השונות האקלימית שכן צריכת המים של בעלי החיים צפויה לעלות בפקטור של שלושה, הביקוש לאדמות חקלאיות יגדל עקב הצורך בגידול של 70% בייצור, וחשש לביטחון תזונתי מאז כשליש מהדגנים העולמיים הקציר משמש להזנת בעלי חיים. בינתיים, מגזר בעלי החיים תורם 14.5% מפליטת גזי החממה העולמית (GHG), מה שמניע שינויי אקלים נוספים. כתוצאה מכך, מגזר בעלי החיים יהיה שחקן מפתח בהפחתת פליטת גזי חממה ושיפור ביטחון המזון העולמי. לפיכך, במעבר לייצור משק חי בר קיימא, יש צורך ב: א) הערכות הקשורות לשימוש באמצעי הסתגלות והפחתה המותאמים למיקום ולמערכת ייצור בעלי החיים הנמצאים בשימוש, וב) מדיניות התומכת ומקלה על יישום התאמה ואמצעי הפחתה לשינויי אקלים.

בקר, בני אדם ומשבר האקלים
בקר ומשבר האקלים

מאמר זה יעסוק בקשר בין גידול בקר למשבר האקלים ואיך ניתן לפתור אותו:

שינוי האקלים וגידול האוכלוסיה הם גורמי לחץ עיקריים לגידול בקר למזון.
"אם יש לך מאות מיליוני פרות כדי להשיג כמות עגומה של מוצר, אז זה בא עם טביעת רגל סביבתית גבוהה", אומר ג'יימס מיטלוהנר. מלבד פליטת גזי חממה, ביקורת נפוצה נוספת על ייצור בשר בקר היא שהפרות תופסות כמעט מחצית מהאדמה בארצות הברית. רעיית יתר באדמות אלו עלולה לפגוע בבריאות הקרקע ובמגוון הביולוגי.

פורסם בגיליון  של Animal Frontiers, "שינויי אקלים: השפעה על בעלי חיים וכיצד אנו יכולים להסתגל",
מיקוד בהשפעות של שינויי אקלים (התחממות כדור הארץ) על בריאות בעלי חיים, רווחה,
ייצור ורבייה, ובאסטרטגיות הסתגלות והפחתה אפשריות שניתן ליישם כדי לצמצם את ההשפעות השליליות.

"קיימות היא שמירה על הכל בר-קיימא הן מבחינה כלכלית והן מבחינה ביולוגית", אומר ספנסר פורד, כלכלן אמריקאי.
"חוואים לא ממשיכים להתקיים אם אחד מהם באמת יוצא מאיזון. הנושא החמור באמת הוא החקלאות האינטנסיבית של בעלי חיים, במיוחד פרות וכבשים, שיוצרות עד מחצית מסך הפליטות.
בעולם, העלייה ההדרגתית בצריכת בשר יוצרת לחץ לכרות יערות כדי ליצור שטחי מרעה חדשים,
ואדמות גידולים לתבואות שיעזרו להאכיל את בעלי החיים." (הגרדיאן, 27 באוקטובר, 2009)

לחוואים יש תמריץ כספי מועט לתת לעדרים שלהם לרעות יתר על המידה או לתת לפרסות העדר שלהם לדחוס ולפגוע בקרקעות.
ספנסר פורד אומר כי אם האדמה תתכלה, אז גם בריאות הבקר עלולה לסבול.
המחקר בגיליון זה סוקר את ההשפעות של שינויי אקלים על בעלי חיים ולהיפך.
האם כולנו צריכים להפסיק לאכול בשר בקר כדי לבלום את שינויי האקלים?

שיפור האכלה וגנטיקה של בעלי חיים יכול להיות אמצעי הפחתה יעילים. בעקיפין יותר, אך גם חשוב מכך, הגדלת ייצור בשר הבקר מצריכה כמויות קרקע גדלות. שטחי מרעה חדשים נוצרים לעתים קרובות על ידי כריתת עצים,
מה שמשחרר פחמן דו חמצני המאוחסן ביערות. "עם חוות בקנה מידה תעשייתי שכל אחת מהן מאכלסת אלפי פרות, האזור נמצא גם במרכזו של ויכוח עולמי על השפעת מוצרי החלב על הסביבה. בעולם,ייצור מוצרי החלב היווה 2.8% מכלל הגזים המחממים את האקלים מעשה ידי אדם בשנת 2005". (ניו יורק טיימס, 1 במאי, 2015)

 

אבטחת מזון ומים יהיה אחד מסדר העדיפויות של המין האנושי בעתיד. במהלך אותו זמן,
העולם יחווה שינוי באקלים העולמי שיגרום לשינויים באקלים המקומי שישפיעו על החקלאות המקומית והעולמית.
כיום מקובל שהתחממות האקלים היא חד משמעית וההתחממות האנתרופוגנית תימשך עקב טווחי זמן הקשורים לתהליכי אקלים ומשוב.
התחממות האוויר העילי במאה ה-21, לפי ההערכות הטובות ביותר,
תנוע בין 1.1 ל-2.9 מעלות צלזיוס עבור "תרחיש נמוך" ו-2.4 עד 6.4 מעלות צלזיוס עבור "תרחיש גבוה".מקבלי ההחלטות,
מוסדות מחקר ושירותי הרחבה חייבים לתמוך בפעילות בעלי חיים כדי להתמודד במקרה הטוב עם אובדן יעילות הייצור,
ירידה באיכות המוצרים מהחי, והרחבת המידבור הקרקע והחמרה בבריאות בעלי החיים תחת ההשפעות הצפויות של שינויי האקלים בעולם בעשורים הבאים.

"מתאן הוא בין גזי החממה החזקים ביותר, וחוקרים מאמינים כעת כי תעשיות בעלי חיים תורמות עיקריות לשינויי האקלים,
האחראית לפליטת גזי חממה רבה יותר מאשר מכוניות, על פי האו"ם" (וול סטריט ג'ורנל, 26 בפברואר, 2009)
הביקוש העולמי למוצרי בעלי חיים צפוי להכפיל את עצמו עד 2050, בעיקר בשל שיפור ברמת החיים העולמית.
בינתיים, שינויי האקלים מהווים איום על ייצור בעלי חיים בגלל ההשפעה על איכות גידולי המזון והמספוא, זמינות המים, ייצור בעלי חיים וחלב,
מחלות בעלי חיים, רבייה של בעלי חיים ומגוון ביולוגי.
מחקר זה סוקר את ההשפעות הגלובליות של שינויי אקלים על ייצור בעלי חיים, את התרומה של ייצור בעלי חיים לשינויי האקלים,
ואסטרטגיות התאמה והפחתה ספציפיות לשינויי אקלים במגזר בעלי החיים.
ייצור בעלי חיים יוגבל על ידי השונות האקלימית שכן צריכת המים של בעלי החיים צפויה לעלות בפקטור של שלושה,
הביקוש לאדמות חקלאיות יגדל עקב הצורך בגידול של 70% בייצור,
וחשש לביטחון תזונתי מאז כשליש מהדגנים העולמיים הקציר משמש להזנת בעלי חיים.
בינתיים, מגזר בעלי החיים תורם 14.5% מפליטת גזי החממה העולמית (GHG), מה שמניע שינויי אקלים נוספים. כתוצאה מכך,
מגזר בעלי החיים יהיה שחקן מפתח בהפחתת פליטת גזי חממה ושיפור ביטחון המזון העולמי. לפיכך,
במעבר לייצור משק חי בר קיימא, יש צורך ב: א) הערכות הקשורות לשימוש באמצעי הסתגלות והפחתה המותאמים למיקום ולמערכת ייצור בעלי החיים הנמצאים בשימוש, וב) מדיניות התומכת ומקלה על יישום התאמה ואמצעי הפחתה לשינויי אקלים.

 

פרות וחיות משק אחרות מייצרות כ-14% מפליטות האקלים הנגרמות על ידי האדם, ומתאן מהגיהוקים והזבל שלהן הוא שנחשב כדאגה הגדולה ביותר וגם כהזדמנות הטובה ביותר להתמודדות עם החימום העולמי.
"נתונים של האומות המאוחדות מצביעות על כך שייצור הבשר אחראי לכ-18% מפליטת הפחמן העולמית,
כולל הרס אדמות יער לגידול בקר וייצור מזון לבעלי חיים" (הטלגרף, 27 באוקטובר 2009)

 

"כריתת יערות כדי לפנות מקום לבעלי חיים, יחד עם פליטת מתאן מפרות ושימוש בדשנים,
יוצרת פליטת גזי חממה כמו כל המכוניות, המשאיות והמטוסים בעולם". (הגרדיאן, 21 בדצמבר 2018)
(מחקר ב-UC Davis מצביע על רק נגיעה של אצות האוקיינוס ​​בהזנת בקר עשויה לצמצם באופן דרמטי את פליטת גזי החממה מ-1.8 מיליון הפרות החולבות בקליפורניה.)

ישנן דרכים לפתור את משבר האקלים:

שינויי אקלים וגידול אוכלוסיה גורמים ללחץ עיקריים על ייצור בעלי חיים. מחקר זה סוקר את ההשפעות של שינויי אקלים על בעלי חיים ולהיפך.
אבטחת מזון ומים יהיה אחד מסדר העדיפויות של המין האנושי בעתיד. במהלך אותו זמן,
העולם יחווה שינוי באקלים העולמי שיגרום לשינויים באקלים המקומי שישפיעו על החקלאות המקומית והעולמית.
כיום מקובל שהתחממות האקלים היא חד משמעית וההתחממות האנתרופוגנית תימשך עקב טווחי זמן הקשורים לתהליכי אקלים ומשוב.
התחממות האוויר העילי במאה ה-21, לפי ההערכות הטובות ביותר,
תנוע בין 1.1 ל-2.9 מעלות צלזיוס עבור "תרחיש נמוך" ו-2.4 עד 6.4 מעלות צלזיוס עבור "תרחיש גבוה".
מקבלי החלטות, מוסדות מחקר ושירותי הרחבה חייבים לתמוך בפעילות בעלי חיים כדי להתמודד במקרה הטוב עם אובדן יעילות הייצור,
ירידה באיכות המוצרים מהחי, והרחבת המידבור הקרקע והחמרה בבריאות בעלי החיים תחת ההשפעות הצפויות של שינויי האקלים במדינה.
העשורים הבאים.

לסיכום נשאלת שאלה- מדוע שנמשיך לגדל בעלי חיים למאכל ונכרות יערות כדי לפנות להן מקום, כאשר יש מגוון רב כל כך לש מזון מן הצומח?

מאמר זה עסק בקשר בין גידול בקר למשבר האקלים ואיך ניתן לפתור אותו.

אשמח לשמוע את דעתכן בתגובות!

מוזמנות לקרוא את המאמר הקודם שלי: https://saloona.co.il/blog/תזונה-צמחית-לנשים/

שלכן ולמענכן, ponypull.

 

מקורות:

[1] https://www.ucdavis.edu/food/news/making-cattle-more-sustainable

[2] https://academic.oup.com/af/article/9/1/3/5272569

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7929601/

[4] https://www.wri.org/insights/6-pressing-questions-about-beef-and-climate-change-answered

[5] https://www.bbc.com/future/article/20190806-how-vaccines-could-fix-our-problem-with-cow-emissions

[6] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221209631730027X

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4494406/