דשנים לחקלאות, ביו-סטימולנטים ואיכות ספיגת חומרי ההזנה

שילוב ביו-סטימולנטים עם דשנים לחקלאות מבטיח מוביליות ונגישות של חומרי ההזנה, ולא פחות חשוב מכך הם ידידותיים לסביבה ומפחיתים את השימוש בדשנים כימיים. 

דשנים

דשנים

יש בנמצא כ-13 חומרים מזינים החיוניים מאוד להתפתחות בריאה של צמחים. נהוג לחלק אותם ל-2 קבוצות עיקריות: מיקרו-אלמנטים ומאקרו-אלמנטים. המאקרו-אלמנטים נקראים כך מאחר שהם דרושים לצמח בכמויות גדולות. אנחנו כמובן מדברים על: חנקן, אשלגן, זרחן, סידן, גופרית ומגנזיום. בנוסף, יש את המיקרו-אלמנטים, הדרושים לצמחים במינונים מצומצמים יותר, למשל: ברזל, אבץ, נחושת, כלור, מולבידן, מנגן ובורון. העניין הוא שהזמינות והניידות של חומרים מזינים אלו בצמחים ובקרקע משתנים מאוד, ויש לזה השלכות על האופן שבו יש לטפל בצמחים. 

ניידות וזמינות חומרי הזנה בקרקע

המוביליות והזמינות של חומרי ההזנה משפיעים על יכולת של הקרקע לספוג אותם. כך למשל, בעוד חנקן הוא מאוד נייד בקרקע, זרחן אינו מובילי. כלומר כאשר אנחנו מיישמים דשנים לחקלאות אשר מכיל חנקן וזרחן, צריכים להיות זהירים עם עוצמות החנקן בעוד שאת הזרחן יש ליישם מאוד קרוב לזרעים, כך שיהיה נגיש לשורשים. יחד עם זאת, צריך לזכור כי לזרחן יש נטייה להישאר בשכבה העליונה של הקרקע והוא עשוי ללכת לאיבוד במקרה של גשמים עזים. ועם היסחפות הזרחן עשויים להיסחף גם הכימיקלים שבתוך הדשן לחקלאות, ולזה יש השפעה מרחיקת לכת על הסביבה.

ניידות וזמינות חומרי ההזנה בצמחים

את כושר הניידות של חומרי הזנה בצמחים ניתן לראות גם בצמחים עצמם. מחסור בחומרי הזנה נייחים יבוא לידי ביטוי בעלים צהובים חדשים ומחסור בחומרי הזנה ניידים יבוא לידי ביטוי בעלים ישנים צהובים. זה קורה מאחר שחומרי הזנה ניידים עוברים מעלים ישנים ומעודדים צמיחה חדשה, כאשר חומרי הזנה נייחים לא עוברים בין צמיחה ישנה לחדשה. 

ניהול חומרי הזנה בצמחים ובקרקע

ניהול נכון של חומרי הזנה של צמחים דורש, אפוא, לא רק הבנה של כמויות כלליות של דשנים לחקלאות כי אם גם הבנת הדרך אותה עושים חומרי ההזנה בקרקע ובצמחים וכן דורש יכולת להבחין כמה שיותר מהר במחסור של חומרים מזינים. יש חשיבות גדולה להבנה כיצד רכיבי חומרי ההזנה "מתנהגים" בקרקע ובצמחים, ורק הבנה מעמיקה כזו יכולה להוביל לקבלת החלטות נכונה שתוביל למקסימום יבול איכותי תוך הפחתת שימוש מיותר בדשנים לחקלאות.  

שילוב דשנים לחקלאות עם ביו-סטימולנטים למקסום המוביליות של חומרי ההזנה

לנוכח המגמה העולמית לצמצום את השימוש בדשן לחקלאות, במיוחד דשנים כימיים וסינתטיים, ולאור העובדה שניהול מרכיבי הדשנים הוא מאתגר, חקלאים החלו לשלב ביו-סטימולנטים עם דשנים לחקלאות. ביו-סטימולנטים אלו  מסייעים בניהול חומרי ההזנה ומעודדים את המוביליות והזמינות שלהם הן בקרקע והן בצמחים. 

דשנים
שילוב ביו-סטימולנטים בדשן נוזלי, כי לא מאוחר להציל את העולם

ביו סטימולנטים ממקסמים את הזמינות והניידות של חומרי ההזנה

ביו-סטימולנטים מופקים מחומרים טבעיים בלבד, חומרים אורגניים, ואין צורך ליישם כמויות גדולות מהם על מנת לשפר באופן משמעותי את הזמינות והניידות של חומרי ההזנה, די ביישום של כמות קטנה כדי לקבל את האפקט המיוחל. ביו-סטימולנטים משפרים גם את איכות ופוריות הקרקע, ממטבים את קליטת המינרלים ואף מגנים על הצמחים במצבי עקה. ביו-סטימולנטים המשולבים עם דשן לחקלאות משפיעים על הקרקע כאשר הם מאיצים תהליכים בגרעין הצמח הקשורים לחלוקתו לתאים. והשפעתם על הצמחים באה לידי ביטוי במבנה הקולואידי של הקרקע. 

מגוון ביו-סטימולנטים

נכון להיום יש מגוון סוגי ביו-סטימולנטים וניתן לשלב כל אחד מהם עם דשן לחקלאות, כאשר כל סוג  מבוסס על חומרים אורגניים שונים. יש ביו-סטימולנטים המבוססים על חומצות הומיות ופלוביות שמשפיעים על מבנה הקרקע ועל יכולת הספיגה של צמחים לקלוט חומרי הזנה. יש ביו-סטימולנטים המבוססים על מיצוי חומצות אמינו וחלבונים. ביו-סטימולנטים אלו מכילים על פי רוב את כל שלושת יסודות הדישון -K-P-N כמו גם מיקרו-אלמנטים נוספים והם מווסתים תהליכים מטבולים בצמחים. יש ביו-סטימולנטים המבוססים על פטריות ובקטריות מועילות, והם למעשה מעוררים לפעולה אורגניזמים ותורמים לסימביוזה בין צמחים למיקרואורגניזמים. ויש ביו-סטימולנטים המבוססים על צמחים ואצות טבעיים והם משפיעים מאוד על מבנה הקרקע ועל היכולת שלה לקלוט חומרי הזנה חיוניים, דרך המנגנונים ההורמונליים הקיימים בצמחים. 

שילוב ביו-סטימולנטים עם דשנים לחקלאות מבטיח מוביליות ונגישות של חומרי ההזנה, ולא פחות חשוב מכך הם ידידותיים לסביבה ומפחיתים את השימוש בדשנים כימיים.