הכל זהב: ערב הפתיחה של שבוע האופנה

קוד הלבוש בערב הגאלה של שבוע האופנה 2018 היה כסף וזהב. הסלבס צייתו ונצצו. מה הן לבשו?