בספר על חיי משפחתו של אביעד פרידמן יש רגעי משבר וקושי לצד צחוק ושמחה, רגעי דחיה וחוסר סובלנות יחד עם רגעי קבלה והכלה והכל עטוף בהמון רגישות ואהבה