מהרגע שבו דרסת את גרושתי ואת אמיתי - לא עצרת לרגע לבדוק מה מצבם. לא את, ולא מי מטעמך. לא עצרת לרגע לחשוב על מעגלי החיים ששינית, שעצרת, שלקחת בכוח שאף אחד לא נתן לך. לא עצרת לרגע