אתה שובר את מכונת השמיםקער רקעי מרוםרשף כוכבים אחזו עיניהאהבה אהבה אהבה.

חדרים שהותרתי מאחור לפתע קראו אלי בשנתם סדרים של עזובה שלטת חלומות מנופצים בעיניי ילידים.

לאבא שלי יש סודות מכאן ועד לב השמיםסודות אפלים, סודות בהירים סודות כמוסים בהחלט.

על נעלך המתות של הזמן ראיתי את השמש שוקעת דגלים אדומי חלום שדות חרושים של עמק.

האח החורג שלי מת בצבא לכאב לא קראתי בשם הרוח נשבה בצורה.