הילד נולד בקומה השלוש עשרה בבית חולים מודרני וגדול. כשהרופא קרא בשמי והושיט לי את השמיכה התכלכלת, ובה פעוט יפהפה מביט בי במבט נבון ורב עוצמה, הרגשתי שחיי נחצים לשניים. שהספירה מתחילה מחדש