אפשר לומר שלגיבור הספר שלי, עידו, קרה הדבר הנורא ביותר בחייו אך גם הנפלא ביותר בחייו, עכשיו יש לו אישור מאשתו לבגוד. כמובן שזה לא כל כך פשוט, ולא מצליח לו בקלות ומעבר לסקס, עידו מנסה להבין איזה ערך יש לו בעולם