קולן של נשים היה חסר מסדר יומה של האנושות. השיח הנשי והקשב הנשי כשלעצמם הם אחת התרומות המשמעותיות של המהפכה הפמיניסטית. הגיע העת שנשים לא יושתקו עוד