רבים מדברות על שוויון תעסוקתי,נלחמות ומתראינות אבל למה עדיין ישנן כאלה שמרגישות שקופות ובלתי נראות