השפל שהגענו אליו בהקשרים של פערים חברתיים, לימודים ובריאות הנפש של ילדינו - הם הזדמנות לחשוב מחדש על הכל ולעשות שינוי לטובה. דוח בריאות הנפש האמריקאית מציג נתונים קשים ומציע שכדאי לטפל בבעיה, במקום בסימפטומים