"אני אהיה המקלט שלך", אירוע הסולידריות בגירוש מבקשי המקלט, מפר את הדממה למול עתיד שלא יעלה על הדעת: לא רק שיהודים יגרשו פליטים לאסונם, הם גם יעלו אותם על המטוסים, באזיקים

מה באמת עומד מאחורי חוק המסתננים, שעבר בקריאה ראשונה ושלישית? ''לעומת רואנדה החלשה והענייה, למדינת ישראל אין קושי אובייקטיבי להכיל ולקלוט את מבקשי המקלט שנמצאים בתחומה. הקושי שלה היא להכיל שחורים''