כ-60 שנה אחרי שנחקק החוק המפלה בין נשים היולדות בבית לנשים היולדות בבית חולים, תוקן העוול. מעתה, גם נשים היולדות בבית יהיו זכאיות למענק לידה