מ' היא אם ל-4 ופושטת רגל. היא ואחרים במצבה נמצאים במלכוד ומתגוררים בדירות מוזנחות בשכירות מופקעת, בלי דרך לצאת מהחובות אליהם נקלעו, למרות מאמציהם. אז מה עושים?