"מאמרים בשמאל-שמאל 2020-2015" מאת פרופ' מיכאל בר בהוצאת "ספרי ניב", מכנס שישים וחמישה מאמרים המוקדשים כולם לנושא אחד: ההכרח להוריד מסדר היום את הכיבוש של ישראל על ה"שטחים".