המתווה שהציע רובי ריבלין לא מייצג את רצון הבוחר ומהווה כישלון במישור הערכי. אם נלך לבחירות בפעם השלישית, האחריות על כך תהיה, במידה רבה, של נשיא המדינה