היציאה הפיסית מהמקום שאתה רגיל אליו, שהשרשת בו שורשים, שצמחת בו, שהתרגלת אליו, אל המקום שחדש לך שהוא בבחינת לא-ידוע, היא למעשה יציאה החוצה מה"סיפור" שלך. מהסיפור שאתה מחזיק בו. שהזהות שלך מזוהה איתו.

..הרבה פעמים כשאני קוראת את הסיפור מעבר לפני השטח אני מגלה שהדמויות בסיפור הן ייצוגים פנימיים בתוך תיאטרון הנפש הפנימי שלי ובאמצעותן אני יכולה להתחבר עמוק יותר לשורשים של עצמי ולשרשרת הדורות..

"העברה בין דורית", הוא מושג שרק לאחרונה החלו להבין אותו: כיצד אנרגיות תקועות ובלתי פתורות עוברות מדור לדור ומשפיעות על יחידים ועל קבוצות. כל מיני קונפליקטים ורגשות שקפאו בזמן אבותינו, שלא הגיעו לפתרון, לעיבוד ולנחמה, ממשיכים להתקיים אנרגטית, דורות קדימה,

משולש...מתחכך בנקודות הישרדותיות ופגיעות כמו: הפחד שיפסיקו לאהוב אותי, הפחד להינטש או להידחות, ושם את הזרקור על מצבים הישרדותיים ראשוניים של תחרות, צורך לנצח בכל מחיר/פחד להיכשל,וכד'.

אני מתהלך כבר זמן מה בנסיון למצוא את השביל ודבר אחד אני יכול לומר לך בביטחון: הדרך שאני הלכתי בה אינה הדרך הנכונה..