עכשיו שאני סוגרת חמישה עשורים, אני בעצם יודעת שכל מה שאנחנו מגלים על עצמנו צריך לעבור עדכון כל כמה שנים. בכל עשור אתה מגלה את עצמך מחדש, פשוט כי אנחנו משתנים