כשהריתי, היה לי ברור שטקס החניכה הכולל סכין חד ואיבר מין של תינוק לא יתקיים אצלי בבית. ידעתי מה זה חריגות, וידעתי שיש אלף דרכים לחוש כזו גם בלי שאיבר המין שלך שונה משל כל היתר