"עשרה קבין יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים" נאמר מקורותניו (מסכת קידושין)

גם וונדר וומן לא יכולה הכל לבד

מדגדג לכם לעזוב את הארץ? עשה ואל תעשה

כל שעה נשיקה כל שעתיים חיבוק