יום הילדה הבינלאומי נחגג היום. קשה להניח שקמתן/ם היום בהתרגשות לכבודו, שכן רק מעטות/ים יודעים על קיומו. ואי הידיעה הזו מצערת אבל לא ממש מפתיעה. טל ברייר בן מוחה - על חינוך מודע מגדר

בבחירות המקומיות הקרובות מתמודדות יותר נשים מאי פעם, אבל מעבר לצורך בנשים במוקדי קבלת ההחלטות, חשוב שמתמודדות ומתמודדים יגלו מחויבות אמיתית, מעוגנת במצע, לשוויון מגדרי