שוק העבודה הישראלי עדיין מייצג אג'נדות פטריארכליות, שמציבות גברים בראש הפירמידה התעסוקתית. מסקר שנערך במיוחד עבור סלונה על ידי Kantar TNS, עולה שרוב הציבור הבוגר בישראל מעדיף להיות מנוהל ע"י גבר