מה גורם לאדם לחוש צורך עז ללעוג לחסרי ישע ובשם איזה ציבור מדבר ינון מגל כשהוא מפרסם מילים מרושעות שאין להן כל מטרה מלבד לגרום כאב לאנשים?

חטיבת ביניים ממלכתית בכפר סבא מציעה לבנים תכנית הצטיינות במדעים ולבנות "תכנית העצמה". איך לא חשבנו על זה קודם? העצמת נערות באמצעות הדרתן מתכניות הצטיינות במדעים

כמה רחוק מוכנים נציגי ממשלת נתניהו ללכת עם הזלזול הבוטה בכספי הציבור ובמחויבות לחוק? סיפור 60 מיליון השקלים שנעלמו מתקציב חגיגות ה-70 למדינה מפתיע אבל בעיקר מטריד