יצאתי להפגנה הזאת ואני נוטלת בה חלק פעיל מראשיתה מאחר והרגשתי בסכנה הבלתי הפיכה הנשקפת למדינה כתוצאה מההתדרדרות באחריות הציבורית והאזרחית של מנהיגי המדינה הנבחרים