ענווה וצניעות: שתי מילים שרבים חושבים שהן נרדפות, בשעה שזה לא ככה לפעמים.